Er du den vi leter etter?

Image

Fra 2020 må alle. Kommuner ha et ungdomsråd. Her i Kristiansand kaller vi vårt ungdomsråd Ungdommens bystyre (UB).
Elevrådene på alle ungdoms- og videregående skoler blir invitert til å sende en representant hver til UB. Det blir da til sammen rundt 30 medlemmer i Ungdommens bystyre. Noen er veldig engasjert og sitter både i arbeidsutvalget og i en av tre komiteer, og andre er kun engasjert i en av komiteene. Felles for oss alle er at vi er opptatt av hvordan unge i Kristiansand kan bli hørt og ha det best mulig.

3 frie representanter

Nå ønsker vi å utvide Ungdommens bystyre med tre frie representanter. Vi tenker at engasjert ungdom selv kan søke om en av disse tre plassene, eller at noen kan foreslå en bra kandidat. Medlemmene i UB må ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet, og sitter i et år av gangen. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med unge som kanskje har en annen erfaringsbakgrunn enn de fleste av oss, og du behøver ikke gå på skole. Alle er velkomne til å søke.

Interessant?

Er dette noe for deg? Eller kjenner du kanskje noen som kunne være en bra kandidat? Da bør du sende oss noen ord.
Du kan bruke skjemaet under eller ta kontakt med vår koordinator: ole.martin.kyllo@kristiansand.kommune.no Tlf: 91 88 38 72.

Alle under 19 er velkomne, selv om du ikke går på skole.

Du kan ikke sende video og andre store filer her. Hvis du ønsker å sende en stor fil, last den opp et sted og send oss lenka.