Filmer og nedlastinger

På denne siden vil du finne plakater, logoer, filmer og annet som vi bruker i Ungdommens bystyre.

Video: Elevmedvirkning i skolen.

Video: Tanker om resultatene fra UngData 2022

Plakater om et sted å være og busstilbud

Plakat: Plattformen vår

Bilde: Qr-kode til denne nettsida

Dokument: Reglement for Ungdommens bystyre

Plakat: God seksualundervisning

Laura Lundys modell for unges medvirkning