Ungdommens bystyre skal representere alle unge i Kristiansand. Det er ikke alltid like lett å vite hva alle mener. Derfor er det viktig at Ungdommens bystyre har god kontakt med elevrådene på skolene i Kristiansand, og at elevrådene fungerer bra. Sammen med Demokratienheten, som jobber med medvirkning for alle unge i Kristiansand (og noen voksne), og med Oppvekst, har vi laget denne siden. Her finner du elevrådshåndboka og mye annet som kan være nyttig for deg som arbeider i eller med elevråd på din skole.
Om dere i elevrådet, eller andre som har med elevråd å gjøre, har innspill til Elevrådshåndboka eller denne nettsiden, hører vi gjerne fra dere. Du finner et skjema for å komme i kontakt med oss på forsiden.

Elevrådshåndboka

Du kan laste ned siste versjon av Elevrådshåndboka ved å klikke på bildet under.

Lundy, Modell 1

Denne modellen viser de fire forutsetningene for medvirkning med unge.

Lundy, Modell 2

Denne modellen viser sammenhengen mellom artikkel 12 og andre artikler i Barnekonvensjonen.

Harry Shier, modell

Harry Shiers modell for nivåer av medvirkning med unge. Klikk på bildet under

Roger Hart, modell

Roger Harts stige for ulike nivåer av medvirkning med unge.

FOU Elevmedvirkning

Her Kan du lese forskningsrapport (FOU) om elevmedvirkning, utført av Oxford research på vegne av KS.

Metoder

Her finner du forslag til noen metoder dere kan bruke for å jobbe frem løsninger på saker i elevrådet, hvis dere blir litt lei av å bare ha møter.

Plakater

Kunne du tenke deg å ha sidene i elevrådshåndboka som plakat? Her finner du de fleste sidene i Elevrådshåndboka, i A3-format. Akkurat passe til å henge opp.

Mal, årshjul

Her finner du en mal dere kan bruke for å lage en oversikt over aktiviteter for elevrådet dette skoleåret (årshjul). Klikk på bildet under.

Mal, innkalling

Her finner du en mal dere kan bruke for å lage innkallinger til elevrådsmøtene.